JARMUŁA MUSIC s.c.

ul. Modrzejewskiej 12
33-103 Tarnów

obsługa zamówień internetowych

Tomasz Skrzypek

kom. 783 63 44 64
e-mail: sklep@jarmulamusic.pl
tel: 14 625 14 45 - wewn. 22
fax: 14 625 14 45 wewn. 28

Nr konta: Bank PeKaO SA

23 1240 5194 1111 0010 3251 9771

Wyślij wiadomość

 

Wszelkie pytania dotyczące sklepu.

Kontakt w sprawie zamówień większej ilości towarów do dalszej odsprzedaży.

Administrator danych osobowych którym jest JARMUŁA MUSIC s.c. ul. Modrzejewskiej 12, 33-103 Tarnów, NIP: 873-321-83-48, REGON 12121476, informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pana także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.